top of page

A´HEAD

Finding people stars

 

A`HEAD er et rekruttering- og rådgivningsselskap som ble etablert i Stavanger i 2003.

Vi bistår kunder med:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Kurs i praktisk Personlige kompetanser – vi kan måle dem!

Hogan har laget en modell for å måle personlige kompetanser. Ved å bruke den kan vi måle alle de vanlige, personlige kompetansene som ofte anses nødvendige for å lykkes.

For eksempel, hvis kompetansene "Evne til å utvikle medarbeidere", "Beslutningstaking" og "Lede endring" er definert som kritiske, så kan vi måle i hvilken grad de er til stede hos den eller de som kan være aktuelle for stillingen.

«Utvikle medarbeiderne», «Evne til å ta beslutninger» eller «Håndtere endring» er eksempler på slike personlige kompetanser.

Når de er målt sammenlignes det individuelle resultatet med hva folk vanligvis skårer. Dermed får vi en indikasjon på om dette er noe personen har mye eller lite av ift. andre.

Hogantestene er i øyeblikket satt opp til å kunne måle hele 58 av dem. Spør oss gjerne om hvilke.

Hvis f eks. en jobb- eller teamanalyse kommer til at noen kompetanser er kritiske for å lykkes, setter vi opp Hogan sine tester slik at de måler akkurat disse. Deretter gjennomfører vi dybdeintervjuer hvor spørsmålene er tilpasset hver enkelt kompetanse. Slik oppnår vi mer klarhet i om testresultatet er riktig.

Som inkubatorbedrift hos Validé får du startup pris på personlighetstesten som kan brukes på å optimalisere teamet og skape det beste grunnlaget for å lykkes!

Contact

Stig-Rune Reese

+47 454 49 444
srr@ahead.no
LinkedIn

bottom of page